Published: 2018-05-11 15:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „VILNIAUS BALDAI“ įsigijo naujos gamyklos statybai reikalingus žemės sklypus

2018 m. gegužės 11 d. AB „VILNIAUS BALDAI“ sudarė 100 procentų UAB „Trenduva“ akcijų įsigijimo (pirkimo – pardavimo) sutartį. Akcijos įsigyjamos už 2500 eurų sumą iš akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ (kodas 303075527, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras), kuriai priklauso 86 proc. AB „VILNIAUS BALDAI“ akcijų.
UAB „Trenduva“ nuosavybės teise priklauso du žemės sklypai, esantys Trakų r. sav., Guopstų k., kurių bendras plotas 18,5 ha Žemės sklypų naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
AB „VILNIAUS BALDAI“ audito komiteto nuomone, UAB „Trenduva“ akcijų įsigijimo sandoris sudaromas rinkos sąlygomis, yra sąžiningas ir pagrįstas AB „Vilniaus baldai“ ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu, o UAB „Trenduva“ akcijų kaina, atsižvelgiant į šios bendrovės finansinius rodiklius, yra vertintina kaip pagrįsta ir teisinga.
AB „VILNIAUS BALDAI“ plėtrai reikiamų objektų statybą planuoja įsigytai bendrovei priklausančiuose žemės sklypuose.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 252 57 00