Paskelbta: 2020-05-07 15:00:00 CEST
Medicinos bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė leidimą Aleksejui Tonkich eiti UAB Medicinos bankas valdybos nario pareigas

Vilnius, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas (toliau – Medicinos bankas), įmonės kodas 112027077, buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 40, 01114 Vilnius.

Atsižvelgiant į UAB Medicinos bankas (juridinio asmens kodas ‎112027077, registruotos buveinės adresas: ‎Pamėnkalnio g. 40, Vilnius)  prašymą išduoti leidimą Aleksejui Tonkich eiti UAB Medicinos banko vadovo pareigas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo 34 straipsniu, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Aleksejui Tonkich leista eiti UAB Medicinos bankas valdybos nario pareigas.

         More information: + 370 610 21 691 e-mail: media@medbank.lt