Published: 2021-03-03 08:04:54 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK pieņem izskatīšanai AS „Valmieras stikla šķiedra" akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 01.03.2021. ir saņēmusi Duke I S.à r.l. iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību "Valmieras stikla šķiedra" (Mērķa sabiedrība):

Duke I S.à r.l.,  reģistrēta  ar reģ. Nr. B247170, juridiskā adrese: 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburga, Luksemburgas Lielhercogiste). Duke I S.à r.l. pieder 19 872 715 akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" akcijas, kas kopā sastāda 83.14% no akciju kopskaita.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 0.54 EUR. Tā kā akciju sabiedrībai "Valmieras stikla šķiedra" ir piemērots tiesiskās aizsardzības process,  atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta septītajai daļai obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā akcijas atpirkšanas cena ir likvidācijas vērtība. Atbilstoši prospektā sniegtajai informācijai likvidācijas vērtība ir 0 EUR. Piedāvātājs piedāvā atpirkt akcijas par tuvāko monetāro vērtību, kas atbilst vairākuma akciju paketes iegādes vidējai cenai par vienu akciju.

3. Piedāvājuma termiņš: 30 dienas no dienas, kad piedāvājums ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.