Avaldatud: 2021-03-09 07:45:00 CET
LHV Group
Börsiteade

Kommentaar seoses Finantsinspektsiooni tähelepanekutega LHV Pangale

Finantsinspektsioon on hinnanud LHV Panga rahvusvaheliste finantsvahendajate ärisuuna klientide teenindamisega seonduvaid hoolsusmeetmeid. Järelevalve leidis, et pangal tuleb teatud süsteeme tõhustada.

LHV Pank on protsesside parendamiseks juba erinevaid samme astunud: muu hulgas on LHV täiendanud sise-eeskirju ja protseduurireegleid, suurendanud vastavuskontrolliga tegelevate inimeste hulka ning täiendanud Rahapesu andmebüroole teatiste esitamise protseduure. Lisaks täiustab LHV monitooringusüsteeme ning parandab andmete kogumist ja haldamist.

"Finantsvahendajatele pangateenuste pakkumine on kiiresti arenev ärisuund, mis vajab pidevat tähelepanu. Meie jaoks on oluline täita kõiki regulatsioonidest tulenevaid nõudeid ja ka järelevalve ootusi. Finantsinspektsiooni tagasiside on meile oluliseks sisendiks ning koostöös saame finantsvahendajate valdkonna protsesse ja protseduure veelgi tõhusamaks muuta," ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 520 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 264 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 180 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee