Avaldatud: 2017-08-30 17:26:49 CEST
Baltika
Olulise osaluse muutus

Oluliste osaluste muutused

Lähtuvalt Väärtpaberituru seaduse §-st 185 lg 1 on 30. augustil 2017 AS Baltikat teavitatud järgmistest olulise osaluse muutustest: seoses aktsiate ostuga 30. augustil 2017 suurenes KJK Fund Sicav-SIF osalus (ING Luxembourg S.A. kontol) AS-is Baltika 38,90 protsendini ja E.Miroglio Finance S.A. (Clearstream Banking Luxembourg S.A. kontol) osalus 17,78 protsendini. Seoses aktsiate müügiga 30. augustil 2017 on OÜ BMIG osalus AS-is Baltika 0 protsenti ja Meelis Milder’i kontrollitav osalus (personaalne, tema lähedased pereliikmed ja tema kontrolli all olevad ettevõtted) on 3,06 protsenti.

Lähtuvalt Väärtpaberituru seaduse §-st 186 on börsiemitendil kohustus teavitada börsi olulise osaluse muutumisest.

Teatele lisatud AS Baltika juhatuse esimehe Meelis Milderi kommentaar.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com


20170830_Juhatuse_esimehe_kommentaar.pdf