Published: 2020-09-30 07:45:00 CEST
Tallinna Sadam
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Tallinna Sadama nõukogu pikendas juhatuse liikmete lepingud

ASi Tallinna Sadam nõukogu otsustas 29.09.2020 pikendada juhatuse esimehe Valdo Kalmu ja juhatuse liikme-finantsjuhi Marko Raidi volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates eelneva ametiaja lõppemisest ehk Valdo Kalmul perioodiks 01.03.2021-28.02.2024 ja Marko Raidil perioodiks 18.04.2021-17.04.2024.

Tallinna Sadama juhatus on kolmeliikmeline ja sinna kuulub lisaks eelmainitutele juhatuse liige-kommertsjuht Margus Vihman, kelle volituste pikendamist veel ei arutatud, kuna tema olemasolev leping kehtib kuni 31.10.2021.

Tallinna Sadama nõukogu esimees Aare Tark tunnustas juhatuse liikmeid seni tehtud töö eest. „Tallinna Sadam on hästi juhitud börsiettevõte. Eelmine, täisbörsiaasta tõi kaasa üle aegade parimad  tulemused ja saime oma ligi 14 500 aktsionärile maksta lubatud dividendi. Nõukogu ja juhatuse koostöö toimib väga hästi- meil on ühine uuendusmeelsetele ärilahendustele suunatud visioon ning strateegiline vaade ettevõtte tegevusele tulevikuks, mis on eriti oluline praegusel keerulisel ajal,“ märkis Tark ja lisas “nõukogu leidis üksmeelselt, et nii ettevõtte jätkusuutliku toimimise eesmärgil kui ka inimestele kindlustunde tagamiseks on otstarbekas teha juhatuse jätkamise otsus mõistliku aja jooksul enne teenistuslepingute lõppemise tähtaega.“

Valdo Kalm on ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees alates 2016. a märtsist ja nõukogu esimees tütarettevõtetes OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping ning sidusettevõttes AS Green Marine. Kalm on juhatuse liige ka Eesti Tööandjate Keskliidus ja Eesti Sadamate Liidus. Varasemalt on Kalm juhtinud ASi EMT (praegune Telia Eesti), ASi Eesti Telekom ja MTÜd Baltic Ports Organization ning kuulunud ASi Baltika nõukokku. Valdo Kalmul on magistrikraad automaatika- ja telemehaanika erialal Tallinna Tehnikaülikoolist.
Hetkel omab Valdo Kalm 2828 Tallinna Sadama aktsiat.

Marko Raid on ASi Tallinna Sadam juhatuse liige alates 2015. a augustist ja nõukogu liige tütarettevõtetes OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping ning sidusettevõttes AS Green Marine. Raid on töötanud Tallinna Sadamas alates 1997. aastast ning täitnud alates 2006. aastast ettevõtte finantsjuhi ülesandeid. Marko Raidil on rahvusvahelise äri magistrikraad Concordia Rahvusvahelisest Ülikoolist Eestis.
Hetkel omab Marko Raid 5000 Tallinna Sadama aktsiat.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel 

Investorsuhete juht

Tel. +372 53 42 6591

E-post: m.zirel@ts.ee