Publicēts: 2020-07-01 13:23:33 CEST
Moda Kapitāls
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par izmaiņām valdes sastāvā

AS Moda kapitāls Padome ir pieņēmusi lēmumu veikt izmaiņas AS Moda kapitāls valdē, atceļot no valdes locekļa amata Ilvaru Sirmo un ieceļot par valdes locekli Edgaru Bilinski uz pilnvaru termiņu - trīs gadi. Darbu valdes locekļa amatā turpinās esošais valdes loceklis Guntars Zvīnis.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         Tālrunis: +37167344234