Offentliggjort: 2019-01-09 10:15:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 3, 2019 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2019 gennemføres en
elektronisk auktion i
februar 2019.

Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionen    Auktionen foregår på
NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
         Ved auktionen anvendes
det hollandske auktionsprincip og
         auktionstypen "hidden
call".
         Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil
blive
         afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på

        skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle
 
        bud under skæringskursen vil ikke få nogen
tildeling.
Auktionsperiode 5. og 6. februar 2019.
Beløb      De udbudte
mængder samt fordeling på dage forventes
         offentliggjort 4.
februar 2019.
Valør      1. april 2019.
Deltagere    Bud kan afgives
af alle med adgang til det danske
         auktionsdelmarked på NASDAQ
Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term
Funding,
Peter Brag på telefon 3333 1663.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Auktion.01042019.DK 1.meddelelse.pdf