Danish English
Offentliggjort: 2009-03-11 09:18:45 CET
Københavns Lufthavne A/S
Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - INDKALDELSE 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i
Københavns Lufthavne A/S 

Onsdag den 25. marts 2009 kl.
15.00

Generalforsamlingen afholdes i

Vilhelm Lauritzen Terminalen,
Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup

I overensstemmelse med vedtægternes
punkt 8.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for
selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret
årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og
direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
i henhold
til den godkendte årsrapport. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
herunder formand og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag
fra bestyrelsen eller aktionærer.
8. Eventuelt.

Kastrup, den 10. marts
2009

Bestyrelsen
Københavns Lufthavne A/S
 


indkaldelse _aktionr_-fondsbors.dk.pdf