Danish
Offentliggjort: 2022-04-07 13:00:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Udlodning af acontoudbytte for første kvartal 2022

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt udlodninger for første kvartal af 2022.

De optjente udlodninger er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i DKK pr. investeringsbevis.

ISINAndelsklasse/afdelingDKK pr. bevis   Periode
DK0060804136European CLO Investment Grade DKK5 DKK1. kvartal 2022
DK0060804052European CLO Opportunity KL12 DKK1. kvartal 2022

Tidsplan
21.04.2022 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
25.04.2022 - Udbyttet er til disposition på investors konto

Fonde
Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK, ACACIGDKK, DK0060804136
Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL, ACAECO, DK0060804052

Kontaktperson
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com