Publicēts: 2020-11-19 10:17:20 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

Sabiedrība informē, ka revidēts 2019.gada finanšu pārskats kopā ar neatkarīgu revidentu ziņojumu tiks publicēts 2020.gada 23.novembrī.

Savukārt finanšu informāciju par 2020.gada trim un sešiem pārskata mēnešiem Sabiedrība plāno publicēt 2020.gada decembrī.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde