English Lithuanian
Paskelbta: 2018-11-30 19:18:20 CET
AUGA group
Tarpinė informacija

„AUGA group“, AB tarpinė informacija už 9 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.

„AUGA group“, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) pateikia tarpinį neaudituotą konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį ir atsakingų asmenų patvirtinimą už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.

2018 m. pirmųjų devynių mėnesių „AUGA group“, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) pardavimo pajamos siekė 42,16 mln. Eur ir buvo 15 proc. didesnės nei 2017 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 36,59 mln. Eur.

Grupės 2018 m. devynių mėnesių bendrasis pelnas sudarė 1,76 mln. Eur ir buvo mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2017 m. pirmų devynių mėnesių bendrasis pelnas – 14,86 mln. Eur).

Grupės trijų šių metų ketvirčių EBITDA, eliminavus vienkartinius sandorius, siekė 1,74 mln. Eur. Pernai tą patį laikotarpį EBITDA rodiklis buvo 13,19 mln. Eur. Grupė per devynis šių metų mėnesius patyrė 4,88 mln. Eur grynojo nuostolio (pernai per tą patį laikotarpį uždirbta 7,34 mln. Eur grynojo pelno).

Didžiausią neigiamą įtaką šių metų Grupės finansiniams rodikliams darė  prasti augalininkystės segmento rezultatai dėl nepalankių 2017/2018 metų sezono oro sąlygų.

Išsamesnis vadovybės komentaras pateikiamas kartu su tarpiniu neaudituotu konsoliduotu 2018 m. devynių mėnesių, pasibaigusių 2018 m. rugsėjo 30 d., finansinių ataskaitų rinkiniu.


Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2. Bendrovės tarpinis neaudituotas konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys už 9 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.Generalinis direktorius

Linas Bulzgys

+370 5 233 5340

Priedai


1. Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
2. Bendroves tarpinis neaudituotas konsoliduotas finansiniu ataskaitu rinkinys uz 9 men. laikotarpi pasibaigusi 2018 m. rugsejo 30 d.pdf