Danish
Offentliggjort: 2022-04-05 15:00:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Minimumsudlodning i DK0060804136 (ACACIGDKK)

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt minimumsudlodning på 5 DKK pr. bevis i DK0060804136 – ACACIGDKK – Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK.

Tidsplan
06.04.2021- Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
08.04.2021 - Udbyttet er til disposition på investors konto

Vi gør opmærksom på, at der allerede er udbetalt 22 DKK pr. bevis i form af aconto-udlodninger den 23.04.2021, 07.07.2021, 25.10.2021 og 25.01.2022.

Kontaktperson
Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com