Publicēts: 2021-05-10 11:29:29 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

Latvija, 2021-05-10 11:29 CEST -- Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


Lemumu projekti_lvl_Final_.pdf
Atalgojuma zinojums_2020_Final_.pdf