Avaldatud: 2021-02-19 08:00:00 CET
Nordecon
Börsiteade

Ehituslepingu sõlmimine (Kärevere – Kardla teelõik)

Nordecon AS ja Transpordiamet sõlmisid lepingu Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kilomeetrite 167–171 Kärevere–Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamiseks. Tööde maksumus on 12,6 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

Teelõigul on sõiduradade laius 3,5 meetrit, keskpiirdega eraldusriba laius on 2,8 meetrit ja sõidutee serva on ette nähtud 2–2,5 meetri laiune kindlustatud teepeenar. Ehitatakse uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, 337 meetrit müratõkkeseina, lisaks teostatakse lepingu käigus maaparandustöid, side-ja elektritöid, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ning rajatakse nii kõrg-kui madalhaljastust.

Kõnealune maanteelõik läbib Natura 2000 loodus- ja linnuala, millest tulenevalt on loodusala metsapiiride lähedusse ette nähtud ka kaks tunnelit suurulukitele, kaks teealust truupi väikeulukitele ning maantee serva ligi 7,7 km ulukitara.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com