Avaldatud: 2017-03-29 14:51:50 CEST
LHV Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused

Täna Tallinnas Hiltoni Hotellis (Fr. R. Kreutzwaldi tn 23) toimunud AS-i LHV Group aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas muu hulgas esimest korda LHV Groupi ajaloos maksta dividende, samuti otsustati muuta põhikirja ja täpsustada ettevõtte dividendipoliitikat.

Kuna tegemist oli esimese aktsionäride üldkoosolekuga pärast aktsiate börsil noteerimist, oli koosolekul osalejaid varasemast rohkem. Koosolekul osales ja oli esindatud kokku 162 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 21 211 286 häält. Seega oli koosolekul esindatud 83,65% kõigist aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 8. märtsil börsi infosüsteemi kaudu ning LHV kodulehel. Lisaks ilmus koosoleku teade samal päeval päevalehtedes Postimees ja Äripäev.

 

AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku otsused:

1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2016. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine
Üldkoosolek otsustas täpsustada dividendipoliitika sõnastust ja kinnitas ühehäälselt dividendipoliitika uue redaktsiooni üldkoosolekule esitatud kujul.

3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
Aktsionäride üldkoosolek otsustas 2016. aasta majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist, milleks kujunes 17 815 tuhat eurot, kanda reservkapitali 891 tuhat eurot. Üldkoosolek kiitis ühehäälselt heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja otsustas maksta dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta.
Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10 (kümme) börsipäeva pärast üldkoosoleku toimumist s.o 12. aprillil kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele hiljemalt 14. aprillil 2017. aastal.

4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
Aktsionärid võtsid juhatuse ülevaate Grupi 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest teadmiseks.

5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

     Poolthääli: 21 195 337 häält (99,92% koosolekul esindatud häältest)

     Vastuhääli: 15 949 häält (0,08% koosolekul esindatud häältest)

     Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

     Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
Üldkoosolek otsustas suurendada etteulatuvalt järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks Grupi ja Grupi tütarühingute juhtide ja töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust isikutele, kellele kohaldub 100%-i piirmäär (eelkõige LHV Panga ja LHV Varahalduse juhid ja nendega võrdsustatud isikud) vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

     Poolthääli: 18 509 905 häält (87,26% koosolekul esindatud häältest)

     Vastuhääli: 11 938 häält (0,06% koosolekul esindatud häältest)

     Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

     Ei hääletanud: 2 689 443 häält (12,68% koosolekul esindatud häältest)

7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Aktsionäride üldkoosolek pikendas ühehäälselt Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

    

"Tänan kõiki LHV aktsionäre, üldkoosolekust rohke osavõtt ja kaasamõtlemine oli edasiviiv ja rõõmustav," ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. "Lisaks tavapärastele üldkoosoleku punktidele otsustati muu hulgas muuta põhikirja, lisades sellesse üldkoosolekul hääletamise osas elektroonilise hääletamise võimaluse. Saame seda võimalust tulevikus kasutada, kui aktsionärid seda vajalikuks peavad. Samuti otsustas üldkoosolek maksta dividende 0,15 eurot aktsia kohta. Dividendi suurus on optimaalne, arvestades samaaegselt LHV kasvuambitsioone ja aktsionäridele väljamakse tegemise soovi," lisas Toomsalu.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 300 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 110 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem 180 000 klienti.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee