Published: 2020-03-30 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2020. gada 30. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi.

Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: investor.relations@lg.lv

Pielikumi


2020.03.30_Lemumi_LV.pdf
2020-Latvijas Gaze-Atalgojuma politika.pdf