Paskelbta: 2021-08-02 12:28:19 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. liepos 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-08-02 12:28 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. liepos 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,3745 62,7551 2,3555 159954,0912
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2184 0 0 400971,6482
INVL Baltijos fondas 46,9601 82,519841 75,3888 211642,367613

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com