Paskelbta: 2019-03-22 12:00:00 CET
Baltic Mill
Tarpinė informacija

AB Baltic Mill grupės tarpinė 2018/19 finansinių metų pusmečio konsoliduota finansinė atskaitomybė

Vievis, Lietuva, 2019-03-22 12:00 CET -- AB „Baltic Mill“ pateikia tarpines 6 mėnesių neaudituotas konsoliduotas finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2018 gruodžio 31 d. ir tarpinį pranešimą.

Konsoliduotą bendrovės turto sumą 2018 gruodžio 31 d. sudaro 45 636 tūkst. eurų, konsoliduotą nuosavo kapitalo sumą 2018 gruodžio 31 d. sudaro 16 245 tūkst. eurų, konsoliduotas grynasis pelnas per 2018 m. liepos – gruodžio mėnesius siekia 43 tūkst. eurų.

 

Grupės finansų direktorius
Vygantas  Reifonas,
+370 687 21603

 


AB Baltic Mill 20181231 pusmetis.pdf