Published: 2020-01-28 18:00:00 CET
Baltika
Börsiteade

AS Baltika nõukogu otsused

AS Baltika nõukogu kiitis 23.01.2020 toimunud koosolekul heaks plaanitavad muudatused grupi struktuuris. Ettevõtte restruktureerimisplaani üks osa on muuta grupi juhtimine tõhusamaks ning selle eesmärgil muudetakse grupi struktuur selgemaks ja õhemaks. Nõukogu otsustas likvideerida AS Baltika tütarettevõtte Baltika Sweden AB (mitte tegutsev). Lisaks otsustati, et AS Baltika ostab 0,15 miljoni euro eest tütarettevõtte OÜ Baltika Retail (valdusfirma) käest 100%-lise osaluse OÜ-s Baltman, mis juhib Baltikumi jaeturu ettevõtteid SIA Baltika Latvija ja UAB Baltika Lietuva. Tehingute vormistamine toimub eeldatavasti 2020. aasta esimesel poolaastal. Kuna ettevõtete tegevus jätkub endises mahus, siis nimetatud tehingud ei oma mõju AS Baltika grupi konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele. AS Baltika kinnitab, et tehingud ei ole käsitletavad tehinguna seotud isikuga ning AS Baltika juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com