Avaldatud: 2020-10-08 08:57:08 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

ASi Tallinna Sadam 2020 III kvartali tegevusmahud

2020. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,3 miljonit tonni kaupa ja 1,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 24% ja reisijate arv vähenes 55%. Laevakülastuste arv vähenes 7,3% 2123 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv vähenes 4,8%, kuid sõidukite arv kasvas 3,1% ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv püsis III kvartalis varasema aastaga samal tasemel.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on ettevõtte tasakaalustatud ärimudel neljas ärivaldkonnas tänasel koroona ajastul ennast eriti hästi tõestanud. „Pandeemia tõttu kannatab oluliselt küll meie reisijate äri, kuid samas on kaubamaht jõudsalt kasvanud ja laevandus reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica näol jätkab stabiilsel kursil,“ ütles Kalm.

Kaubamaht kasvas kolmandas kvartalis eelkõige vedellasti toel, mida mõjutas naftaturul contango olukorra (tänane hetkehind on madalam kui oodatav tulevikuhind) lõppedes eelnevalt hoiustatud kauba väljavedu terminalidest. Samuti kasvas tänu uute terminalide efektiivsele käivitumisele taas ka puistlasti maht, millest suurima osa moodustas teravilja, väetiste ja killustiku käitlemine. 9 kuu kokkuvõttes kasvas kaubamaht 8,8%, mida vedas tugev vedellasti mahu kasv.  

Reisijate arvu langus tulenes COVID-19 pandeemiaga seoses kehtestatud ning pidevalt muutuvatest liikumispiirangutest ja ebastabiilsest olukorrast tingitud inimeste kindlustunde ja reisimise vähenemisest. „Tallinn-Stockholmi liinil toimub alates septembrist väljumine vaid kord nädalas, jätkuvalt on suletud Peterburi liin ning kruiisilaevade külastusi sel suvel ei ole toimunud. Suveperioodil reisijate arv mõnevõrra taastus võrreldes teise kvartali järsu langusega, kuid 9 kuu kokkuvõttes saavutasime siiski vaid poole eelmise aasta 9 kuu mahust,“ nentis Kalm.

2020. aasta III kvartali ja 9 kuu kaubaveo mahud lastiliikide lõikes, reisijate arv liinide lõikes, laevakülastuste arv Tallinna Sadama sadamates ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv on esitatud järgnevas tabelis:

  III kvartal III kvartal   9 kuud 9 kuud  
  2020 2019 muutus 2020 2019 muutus
Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni) 5 301 4 275 24,0% 15 537 14 284 8,8%
Vedellast 1 911 1 116 71,3% 6 627 5 161 28,4%
Ro-ro kaubad 1 416 1 352 4,8% 4 098 4 038 1,5%
Puistlast 1 416 1 245 13,8% 3 130 3 201 -2,2%
Kaup konteinerites 461 447 3,2% 1 350 1 395 -3,2%
Konteinerid TEU 53 432 56 340 -5,2% 157 897 169 636 -6,9%
Segalast 86 113 -23,2% 320 486 -34,2%
Mitte-mereline 10 3 243,3% 12 4 244,9%
       
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest) 1 620 3 600 -55,0% 3 703 8 297 -55,4%
Tallinn-Helsingi 1 518 2 779 -45,4% 3 401 6 747 -49,6%
Tallinn-Stockholm 2 299 -99,4% 138 715 -80,7%
Muuga-Vuosaari 45 56 -19,5% 88 78 13,2%
Tallinn-Peterburi 0 31 -100,0% 0 59 -100,0%
Kruiisireisijad (traditsiooniline) 0 400 -100,0% 0 641 -100,0%
Muud 55 35 55,3% 75 57 32,7%
       
Laevakülastuste arv 2 123 2 290 -7,3% 5 320 5 961 -10,8%
Kaubalaevad 426 453 -6,0% 1 243 1 357 -8,4%
Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 697 1 627 4,3% 4 077 4 268 -4,5%
Kruiisilaevad (traditsioonilised) 0 210 -100,0% 0 336 -100,0%
             
Reisiparvlaevad*                          
(Saaremaa ja Hiiumaa liinid)
           
Reisijate arv (tuh inimest) 879 925 -4,9% 1 560 1 932 -19,2%
Sõidukite arv (tuh sõidukit) 389 377 3,1% 740 830 -10,8%
             
Jäämurdja Botnica            
Prahipäevade arv 92 92 0,0% 207 205 1,0%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad 2014-2020 ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/
Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 5342 6591

m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam KPI Q3 2020 EST.pdf