Paskelbta: 2017-06-28 08:40:10 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos bankas išdavė leidimą tapti Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariu

Šiauliai, Lietuva, 2017-06-28 08:40 CEST --  

2017 m. birželio 26 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Mihai Košakui (Miha Košak) leista tapti Banko stebėtojų tarybos nariu.

Miha Košak išrinktas į Banko stebėtojų tarybą 2017 m. kovo 30 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Susirinkime buvo priimtas sprendimas, kad Miha Košak stebėtojų tarybos nario pareigas pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą.

Administracijos vadovas    Vytautas Sinius

 

         Papildomą informaciją teikia Banko Teisės ir administravimo tarnybos vadovė Živilė Skibarkienė, tel. (85) 2602027.