English Latvian
Publicēts: 2020-10-21 08:57:33 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par uzraudzības statusa piemērošanu AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Nasdaq Riga valde š.g. 21. oktobrī nolēma piemērot AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER1R, ISIN kods: LV0000101012) uzraudzības statusu.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Nasdaq Riga noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 7. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānotas darbības, kuru rezultātā emitenta finanšu instrumenti tiktu izslēgti no regulētā tirgus.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2020. gada 21. oktobrī paziņoja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 19. novembrī, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.