Publicēts: 2021-04-29 12:46:05 CEST
AgroCredit Latvia
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

SIA AgroCredit Latvia revidēts 2020.gada pārskats un paziņojums par korporatīvo pārvaldību

Mārupe, Latvija, 2021-04-29 12:46 CEST -- 2020. gads, neskatoties uz Covid 19 krīzes izraisītajiem izaicinājumiem SIA AgroCredit Latvia bija veiksmīgs tālākas attīstības periods. Lauksaimniecības nozari nebūtiski ietekmēja šie krīzes apstākļi un pieprasījums pēc graudiem un piena saglabājās stabils un cenu indeksi graudu biržā sasniedza vēsturiski augstas atzīmes. Arī ražības ziņā gads bija veiksmīgs un Latvijā tika sasniegta vēsturiski augstākā graudu raža.

Sezonas noslēgumā (jūlija beigās) SIA AgroCredit Latvia pārsniedza izvirzīto mērķi un kopējais kredītportfelis pārsniedza 12 miljonus EUR. Tradicionāli portfelis atkal samazinājās uz gada nogali, pēc tam, kad pēc graudu piegādēm tika atmaksāti sezonas finansējuma līgumi. Kopējie procentu ieņēmumi pieauga par 38% un pārsniedz 1.2 miljonus EUR, bet tīrā peļņa pieauga par 43%.

2021. gadā uzņēmums plāno tālāku attīstību, palielinot savu atpazīstamību tirgū, finansējot plašāku klientu loku un nodrošinot saviem klientiem un sadarbības partneriem ērtus un tehnoloģiski modernus pakalpojumus.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         tel.29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


Pazinojums par korporativo parvaldibu.pdf
Agrocredit Latvia_2020_GP un zinojums.pdf