Paskelbta: 2020-10-01 16:15:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS APIE SAVŲ AKCIJŲ SUPIRKIMO PROCESĄ2020 m. rugsėjo 30 d. AB „Žemaitijos pienas“ baigė savų akcijų supirkimą per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą (rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje). Bendrovė savų akcijų supirkimo metu, t.y. laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. (imtinai) iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (imtinai) įsigijo 100 vnt. akcijų. Šiuo metu AB „Žemaitijos pienas“ valdo 3 482 651 vnt. arba 7,2 proc. savų akcijų paketą.

G. Keliauskas

+ 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt