Julkaistu: 2007-09-11 08:02:11 CEST
Citycon Oyj
Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
Citycon Oyj:n osakkeiden merkintä vuoden 1999 optio-oikeuksilla
CITYCON OYJ Pörssi-ilmoitus 11.9.2007 klo 9.00

Cityconin optio-ohjelmaan 1999
liittyvillä optio-oikeuksilla on
merkitty 353 201 uutta Citycon Oyj:n osaketta.
Osakkeet on tänään
merkitty kaupparekisteriin ja ne ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena
Helsingin Pörssissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa
12.9.2007
alkaen. Uudet osakkeet oikeuttavat osallistumaan Cityconin
eilen
julkistamaan merkintäetuoikeusantiin.

Osakkeet merkittiin 1,35 euron
osakekohtaiseen merkintähintaan.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet
osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2007. Muut osakasoikeudet ovat
astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n osakkeiden lukumäärä
on 193 163 472.
Osakkeiden merkintähinta kirjattiin sijoitetun vapaan oman
pääoman
rahastoon, joten yhtiön osakepääoma ei muuttunut. Yhtiön
rekisteröity
osakepääoma on 259 570 510,20 euroa.

Cityconin optio-ohjelmaan
1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä vielä 259 876 uutta osaketta
Cityconin tytäryhtiön
Veniamo-Invest Oy:n hallussa olevat optio-oikeudet
huomioon ottaen.
Koska Veniamo-Invest Oy:llä ei kuitenkaan ole oikeutta
merkitä
emoyhtiönsä osakkeita, voidaan jäljellä olevilla vuoden
1999
optio-oikeuksilla merkitä käytännössä enintään 71 386 uutta
osaketta.

Osakkeiden merkintäaika vuoden 1999 optio-oikeuksilla
päättyy
30.9.2007. Koska osakkeet on maksettava merkittäessä,
merkintäaika
päättyy käytännössä jo 28.9.2007, sillä syyskuun kaksi
viimeistä
päivää eivät ole pankkipäiviä. Kaupankäynti Cityconin
1999
A/B/C-optio-oikeuksilla (CTY1SEW199) Helsingin Pörssissä päättyy
pörssin
sääntöjen mukaan 24.9.2007.

Helsinki 11.9.2007

CITYCON OYJ

Petri
Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora,
puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin
Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

This press release has not
been prepared for the purpose of an offer
of, solicitation of an offer, or any
similar acts to buy or subscribe
for, securities of the issuer, and, in
particular, does not
constitute an offer or a solicitation of an offer for
securities of
the issuer in or to residents of the United States, Canada,
Japan, or
Australia.