English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-16 15:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Priimti sprendimai dėl AB „Klaipėdos nafta“ SGD pakartotino dujinimo ir perkrovos paslaugų kainų 2022 metams

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2021 m. lapkričio 16 d. priėmė sprendimą dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo paslaugos kainos pastoviosios ir kintamosios dalių patvirtinimo, kurios atitinkamai sudaro (be pridėtinės vertės mokesčio): pastovioji dalis – 149,88 Eur/(MWh/parą/metus) ir kintamoji dalis – 0,41 Eur/MWh. Taip pat nustatyta diferencijuota SGD perkrovos paslaugos kaina (be pridėtinės vertės mokesčio), taikoma atitinkamai pagal perkraunamų krovinių dydžius:
Mažiems SGD koviniams, kurių dydis neviršija 15.000 m3 SGD – 0,56 Eur/MWh;
Vidutiniams SGD kroviniams, kurių dydis nuo 15.000 m3 iki 50.000 m3 SGD – 0,44 Eur/MWh;
Didiesiems SGD kroviniams, kurių dydis viršija 50.000 m3 SGD – 0,31 Eur/MWh.
Nauji tarifai įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d.

2021 m. spalio 28 d. Taryba nustatė SGD pakartotinio dujinimo pajamų viršutinę ribą 2022 metams, kuri sudaro 31,4 mln. Eur.

Daugiau informacijos apie priimtus nutarimus pateikiama Tarybos interneto tinklalapyje www.vert.lt.


Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 614 82665