English Estonian
Avaldatud: 2020-11-19 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

Kavandatavad muudatused LHV Panga juhtkonnas

AS LHV Group plaanib nimetada grupi Ühendkuningriiki loodava tütarettevõtte ehk uue panga juhiks Erki Kilu. Sellega seonduvalt plaanib AS-i LHV Pank nõukogu valida AS-i LHV Pank uueks juhatuse esimeheks Kadri Kiiseli. Plaanide kohaselt saavad muudatused ettevõtte juhtkonnas teoks 20. jaanuaril 2021.

Vastavalt 23. oktoobri börsiteatele on LHV selgemalt eraldamas LHV Panga seniseid äritegevusi Ühendkuningriigis ja äritegevusi Eestis ning asub looma rahvusvaheliste maksevahendajatest klientide teenindamiseks uut krediidiasutust. Hetkel on tütarettevõte asutamisel, sellele järgneb ettevõtte mehitamine, kapitaliseerimine ja krediidiasutuse tegevusloa taotlemine.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul võimaldavad ettevõttesisesed muudatused erinevaid strateegilisi ärisuundi kiiresti edasi arendada. "Soovime LHV pikaajalist kasumliku kasvu eesmärki saavutada lisaks Eestile ka rahvusvaheliste turgude kaudu. Meie Ühendkuningriigi äritegevus rahvusvaheliste maksevahendajate teenindamisel on kasvav ja kasumlik. Väljakujunemata konkurentsiga, tehnoloogiliselt nõudlik ning uue põlvkonna finantstehnoloogia ärimudelitele keskenduv ärisuund nõuab tugevat fookust, aga toob kaasa ka kõrge ärimahtude suurenemise potentsiaali. Selle ärisuuna eraldamine iseseisvaks krediidiasutuseks loob väärtust nii klientidele kui ka LHV investoritele.
Mul on hea meel, et Erki Kilu näol on meil uue panga loomiseks ja juhtimiseks olemas vajaliku kogemusega juht. Erki Kilu kogemused pangalitsentsi taotlemisel, tänapäevase ja tehnoloogiliselt võimeka organisatsiooni ülesehitamisel ning kasvava ja tugevate tulemustega panga senisel juhtimisel loovad head eelduseks õnnestumiseks ka Ühendkuningriigis.
Teisalt saab ka LHV Pank parima võimaliku tegevjuhi, arvestades Kadri Kiiseli kogemusi LHV jaepanganduse valdkonna ning eraldiseisvalt väikefinantseerimisele keskenduva LHV Finance’i juhtimisel, seniseid tegevusi oluliste projektide vedamisel ning keskendumist parimale kliendi rahulolule. Kadri juhtimisel jätkab pank pikaajalist klientide arvu ja ärimahtude kasumlikku kasvatamist ning klientidele parima teeninduse ja pideva innovatsiooni pakkumist," ütles Madis Toomsalu.

Erki Kilu on juhtinud AS-i LHV Pank juhatuse esimehena alates selle loomisest 2008. aastal. Ta on AS-i LHV Finance nõukogu esimees, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Kindlustus nõukogu liige ning Eesti Pangaliidu juhatuse liige. 2001. aastal omandas ta Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ärijuhtimise magistri kutsekraadi ja 2018. aastal arvutiteaduse instituudis tehnikateaduse magistrikraadi. Erki Kilule kuulub 100 036 AS-i LHV Group aktsiat. Erki Kilul on võimalik omandada 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 87 214 AS-i LHV Group aktsiat.

"Kahe aastaga oleme LHV Panga Ühendkuningriigi filiaali klientide hulga kasvatanud 130 maksevahendajast kliendini, kellel on omakorda rohkem kui 10 miljonit lõppklienti üle maailma. Tegemist on eesrindlike ja juhtivate tehnoloogiaettevõtetega, kes ootavad oma panganduspartnerilt viimase sõna digitaalseid lahendusi, rahvusvahelist tegutsemist ja adekvaatset riskide juhtimist makseteenuste pakkumisel. Oleme kogu Euroopa panganduses unikaalses positsioonis, kus saame pakkuda rahvusvahelistele klientidele korraga nii reaalajas euro- kui ka naelamakseid, olles ise nende maksesüsteemide otseliige. Mul on hea meel, et meie Ühendkuningriigi filiaalil on juba tugev meeskond ja filiaal tegutseb kasumlikult.
Uue panga loomine Ühendkuningriigis ning rahvusvahelise äritegevuse eraldamine LHV Pangast nii organisatsiooniliselt kui ka tehnoloogiliselt ja selle jätkuvalt kiire edasi arendamine esitavad piisavalt suuri väljakutseid, kuid eeldavad oma ajamahukuse tõttu ka täielikku pühendumist vaid nendele teemadele. Pangalitsentsi saamine Ühendkuningriigis võib võtta aega paar aastat, arvestades olukorda majanduses, liikumispiiranguid ja Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Uue panga loomise ja ülesehitamise muudab unikaalseks, et seda on võimalik teha taaskord LHV nime all. Uus pank kannab edasi LHV kultuuri ning sünergia Eestis ja Ühendkuningriigis tegutsevate LHV pankade vahel saab olema kindlasti suur," ütles Erki Kilu.

Kadri Kiisel on alates 2018. aastast juhtinud juhatuse liikmena AS-i LHV Pank jaepanganduse valdkonda, samuti juhatajana AS-i LHV Finance. Kiisel töötas alates 2011. aastast LHV Panga Tallinna kontori juhatajana ja alates 2017. aastast oli ta LHV Panga kontorite juht. Kadri Kiisel on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi finantsjuhtimise erialal. Kadri Kiisel ei kuulu teiste äriühingute juhtorganitesse. Kadri Kiiselile kuulub 2094 AS-i LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 39 826 AS-i LHV Group aktsiat.

"LHV Pangal on olnud kiire ja muljetavaldav kasv ning oleme jõudnud igapäevapanganduses kolme suurima panga hulka. Meil on täna juba üle 240 000 kliendi üle kogu Eesti, kes saavad pangateenuseid mugavalt kasutada kodust lahkumata. Soovin, et pank jätkaks kiiret kasvu, kuid kvaliteedis järeleandmisi ei tohi teha. Keskendume ka edaspidi klientidele parima pangakogemuse pakkumisele ja leiame võimalusi nende üllatamiseks. LHV on ainulaadne organisatsioon ja mul on olnud suur rõõm töötada nii kõrgelt motiveeritud ja tugeva missioonitundega meeskonnas. Sellise meeskonnaga ei ole ükski väljakutse liiga suur," ütles Kadri Kiisel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 240 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 184 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 130 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee