Avaldatud: 2021-03-02 07:00:00 CET
LHV Group
Majandusaasta aruanne

LHV Groupi 2020. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine

AS-i LHV Groupi nõukogu kiitis heaks ettevõtte juhatuse esitatud 2020. aasta auditeeritud aastaaruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Võrreldes 9. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

AS-i LHV Group konsolideeritud aastaaruanne 2020 on lisatud antud teatele ja tehakse kättesaadavaks LHV investorlehel aadressil https://investor.lhv.ee/aruanded/#aastaaruanded.

LHV Groupi maksude-eelne kasum oli 2020. aastal 48,7 miljonit eurot (aastane kasv +55%) ja konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 39,8 miljonit eurot (+47%). Grupi aktsionäride osa kasumist oli 38,0 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli 2020. aastal 20,5% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 17,3%.

2020. aastal teenis Grupp puhastuludena 103,5 miljonit eurot (+40%), seejuures olid kulud kokku 44,0 miljonit eurot (+12%) ning allahindlusi tehti 10,9 miljoni euro ulatuses (3,4 korda rohkem kui 2019. aastal). LHV Groupi varade maht kasvas 2020. aastal 64% 4,97 miljardi euroni. Konsolideeritud laenuportfell kasvas aastaga 31% 2,21 miljardi euroni ja hoiused 53% 4,12 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht suurenes aastaga 12% 1,54 miljardi euroni.

Äriüksuste lõikes teenis AS LHV Pank 2020. aastal puhaskasumit 34,6 miljonit eurot, seejuures 5,3 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaalgi seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis aastaga 8,3 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Group kui eraldi üksus teenis kasumit 5,7 miljonit eurot tulenevalt tütarettevõtete dividendide maksmisest LHV Group-ile.

Aastaaruanne kajastab varasemast põhjalikumalt LHV pühendumust jätkusuutlikkusele. LHV Groupi kontoritegevuste keskkonnamõju oli 2020. aastal 865 tonni CO2-ekvivalenti, mida oli 29% vähem kui aasta varem.

Dividendipakkumine

AS LHV Group juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2020. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

  • maksta dividende 0,29 eurot aktsia kohta kokku summas 8,358 miljonit eurot; dividendidelt makstav tulumaks oleks 1,654 miljonit eurot.
  • lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 29,592 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7. aprillil arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6. aprill 2021. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021. aastal.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 520 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 264 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 180 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

ManusedLHV Group 2020 Aastaaruanne ET.pdf
LHV_Group_AS_2020-12-31 ET.zip