Paskelbta: 2021-06-15 15:05:56 CEST
INVL Baltic Real Estate
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautą pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas

Vytautas Bakšinskas

El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com 


PriedasINVL Baltic Real Estate_vadovu sandoris_2021 06 10.pdf