English Estonian
Avaldatud: 2023-05-18 16:35:31 CEST
Admiral Markets
Börsiteade

Admiral Markets AS-i Tier 2 võlakirjade tagasiostupakkumise teade ning Admiral Markets AS ja Admirals Group AS plaanitav ühinemine

Admiral Markets AS (registrikood 10932555) korraldab kuni 18 268 28.12.2017 emiteeritud Tier 2 võlakirja (ISIN EE3300111251, nominaal 100 eurot ühe võlakirja kohta, lõpptähtajaga 28. detsember 2027, edaspidi võlakiri) tagasiostupakkumise perioodil 23. mai 2023 kuni 2. juuni 2023 hinnaga 104,53 eurot võlakirja kohta. Võlakirjatehingu väärtuspäev on 7. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev. Tagasiostupakkumine on suunatud üksnes Admiral Markets AS-i praegustele võlakirjainvestoritele (edaspidi investor).  

Admiral Markets AS on Eestis asutatud investeerimisühing, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides ning mis kuulub Admirals gruppi. Admirals grupp on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Admiralsi grupi emaühing Admirals Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete (sh Admiral Markets AS-i) kaudu füüsiliselt esindatud 18 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 145 riigis. 

Admirals Group AS plaanib käesoleval aastal grupi restruktureerida, mille tulemusena Admiral Markets AS ja Admirals Group AS ühinevad. Seetõttu kavatseb Admiral Markets AS ettevõttele Eestis antud investeerimisühingu tegevusloast loobuda. Grupp tegutseb praegu rahvusvaheliselt mitmete laialdaselt tunnustatud litsentside alusel, mis on järgmised: Londoni Finantsjärelvalveasutus (FCA) Ühendkuningriigis, Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjon (ASIC) Austraalias, Küprose Väärtpaberite ja Börsikomisjon (CySEC) Küprosel, Jordaania Väärtpaberite Komisjon (JSC) Jordaanias, Finantsjärelvalveasutus (FSCA) Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Kapitaliturgude amet (CMA) Keenias, Finantsteenuste amet Seišellidel, Kanada investeerimistööstuse reguleeriv organisatsioon (IIROC) Kanadas, samuti äsja väljastatud krüptolitsents Küprosel (CySEC). 

Ümberstruktureerimine tuleneb põhimõttelisest vajadusest ja valikust laiendada grupi kohalolekut ülemaailmselt, kuna ettevõte on viimastel aastatel oluliselt positsioneerinud end uutes piirkondades. Käimasolev muudatus ei mõjuta olemasolevaid grupi kliente. 

Vaatamata ümberkorraldustele, jääb Eesti ettevõtte strateegiliseks asukohaks. Ettevõtte peakontor enam kui 100 töötajaga asub jätkuvalt Tallinnas. Samuti on ettevõttele kuuluv laenuplatvorm MoneyZen Eesti finantsjärelvalve poolt reguleeritud, mis suurendab Admirals grupi kohalolekut riigis. 

Admiral Markets AS-i tegevusloast loobumine on planeeritud käesoleva aasta teise poolde, eelduslikult augustisse. Peale tegevusloast loobumist on kavas Admiral Markets AS-i ning grupi emaühingu Admirals Group AS-i ühinemine, Ühinemine on kavas lõpule viia 2024. aasta esimeses pooles. Eeltoodust tulenevalt liiguvad kõik käesoleva pakkumise raames Admiral Markets AS-ile tagasi müümata võlakirjadega seotud õigused ja kohustused ühinemise käigus Admirals Group AS-i, kus neid vastavalt võlakirjatingimustele kuni võlakirjade lõpptähtpäevani edasi teenindatakse. 

Tagasiost toimub järgmistel tingimustel: 

  • ostuhind on 104,53 eurot võlakirja kohta, mis koosneb võlakirja nominaalhinnast (100 eurot), preemiast (1 euro) ning intressist (3,53 eurot); ja 
  • võlakirjad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega. 

Kõigil investoritel on võimalik pakkuda oma võlakirju Admiral Markets AS-ile tagasiostuks võrdsetel tingimustel. Tagasiostus osalemiseks tuleb investoril esitada börsiväliselt tagasimüügikorralduste esitamise perioodi jooksul oma pangas (Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto kontohalduri juures) Admiral Markets AS võlakirja vastava korporatiivsündmuse raames tagasimüügipakkumine (ofert), näidates oma tagasimüügikorralduses võlakirjade arvu või muu avalduses nõutud informatsiooni, mida investor soovib Admiral Markets AS-ile käesolevas teates avaldatud tingimustel tagasi müüa. 

Investor võib kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur tagasimüügikorralduste esitamiseks pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduskohas, internetis või muul viisil). Investori tagasimüügipakkumine loetakse esitatuks hetkest, mil Nasdaq CSD saab investori kontohaldurilt nõuetekohaselt täidetud tagasimüügikorralduse. Investoril on õigus oma tagasimüügikorraldusi muuta või tühistada igal ajal kuni tagasimüügikorralduste esitamise perioodi lõpuni. Selleks peab investor võtma ühendust oma kontohalduriga, kelle kaudu asjaomane korraldus on tehtud, ja täitma kontohalduri poolt korralduse muutmiseks või tühistamiseks nõutud toimingud. Tagasimüügikorralduse esitamisel blokeerib kontohaldur vastava koguse väärtpabereid investori väärtpaberikontol. Investor kannab kõik tagasimüügikorralduse esitamise, tühistamise või muutmisega seotud kulud ja tasud. 

Tagasimüügikorralduse esitamisega iga investor: 

  • nõustub, et käesolev teade ei ole käsitletav oferdina võlakirjade tagasiostulepingu sõlmimiseks võlaõigusseaduse § 16 lg 1 ega muus tähenduses ning tagasimüügikorralduse esitamine ei loo iseenesest siduvat tagasiostulepingut Admiral Markets AS-i ja investori vahel; 
  • nõustub, et tagasimüügikorralduses märgitud võlakirjade arv loetakse maksimaalseks võlakirjade arvuks, mida investor soovib tagasimüügiks pakkuda, ja et Admiral Markets AS võib investorilt tagasi osta maksimaalsest pakutud võlakirjade arvust vähem (kuid mitte rohkem) võlakirju; 
  • volitab oma väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit või Nasdaq CSD-d muutma investori tagasimüügikorralduses toodud andmeid, sealhulgas täpsustama investori pakutavate võlakirjade arvu ning tehingu kogusummat (mis saadakse võlakirja ostuhinna korrutamisel vastavalt investorilt tagasiostetavate võlakirjade arvuga), kui tagasiostu jaotuse käigus ei ole võimalik investorilt tagasi osta kõiki investori tagasimüügikorralduses märgitud võlakirju; 
  • kinnitab, et investorile kuuluvad võlakirjad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega; 
  • kinnitab, et i) on tutvunud käesoleva pakkumisteate sisuga, ii) on teadlik Admirals grupi edasistest plaanidest võlakirjaemitendi Admiral Markets AS-i suhtes, sh on teadlik, et Admiral Markets AS-il on plaanis Finantsinspektsiooni poolt väljastatud investeerimisühingu tegevusloast loobuda käesoleva aasta teises pooles (eeldatavasti augustis) ja Admirals Group AS-iga ühineda 2024. aasta alguses, ning iii) saab aru käesoleva pakkumise raames võlakirjade tagasimüümise või mitte müümise tagajärgedest;
  • annab nõusoleku oma isikuandmete vahetamiseks kontohaldurite, Nasdaq CSD ja Admiral Markets AS-i vahel nii tagasimüügikorralduste esitamise perioodi ajal kui ka pärast vastava perioodi lõppu tagasiostus osalemise (sh võlakirjade tagasiostu jaotuse otsustamise) eesmärgil. 

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest: 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik võlakirju Admiral Markets ASi-ile tagasi müüa, algab 23. mail 2023 kell 10.00 ning lõppeb 2. juunil 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi). 

Tagasi ostetava võlakirja hind on 101 eurot (millest 100 eurot on võlakirja nominaal ning 1 euro on preemia), millele lisandub väärtuspäevaks kogunenud intress summas 3,53 eurot. Pakkuda saab tagasiostuks üksnes täisarvu võlakirju. 

Investor, kes soovib esitada tagasiostukorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga. 

OLULISED KUUPÄEVAD 

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad. 

23. mai 2023 – Algab pakkumisperiood (oferdi esitamise algus kontohaldurile) 

2. juuni 2023 – Pakkumisperioodi lõpp (oferdi esitamise lõpp kontohaldurile) 

4. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev – Admiral Markets AS avaldab tagasiostupakkumise tulemused 

7. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev – arvelduspäev, s.t võlakirja(de) ja raha kande päev   

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: 

Sergei Bogatenkov 
Juhatuse liige 
Admiral Markets AS 
+372 5301 8057 
sergei.bogatenkov@admiralmarkets.com