Published: 2012-05-28 08:12:02 CEST
Linas Agro Group
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2011–2012 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2012-05-28 08:12 CEST -- AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1.    Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2.    AB „Linas Agro Group” 2011–2012 finansinių metų konsoliduotasis tarpinis pranešimas už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d.;
3.    AB „Linas Agro Group“ 2011–2012 finansinių metų 9 mėnesių konsoliduotos finansinės ataskaitos (neaudituotos).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_9_men_IFRS_LT.pdf
LNA_9_men_2011-2012_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_9_men_2011-2012_Veiklos_pranesimas.pdf