English Lithuanian
Paskelbta: 2021-08-31 17:15:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pusmečio informacija

„Vilvi Group“ 2021 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Neaudituotais duomenimis, „Vilvi group“ pardavimų pajamos per 2021 m. pirmus šešis mėnesius buvo 67.8 mln. EUR arba 21.6 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2020 metais (2020 m. šešių mėnesių konsoliduotos pardavimų pajamos siekė 55.8 mln. EUR).

Per 2021 m. pirmus šešis mėnesius „Vilvi group“ grynasis pelnas siekė 1.5 mln. Eur (2020 m. pirmąjį pusmetį grynasis pelnas buvo 1.2 mln. Eur).

AB Vilkyškių pieninės 2021 m. šešių mėnesių tarpinių neaudituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedai2021 m. 6 men. finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
2021 m. 6 men. veiklos rezultatai.pdf