Offentliggjort: 2015-02-25 15:38:29 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapport 2014 for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v., som følge af årsregnskabet, samt opdateret risikoklassifikation.

Herudover indeholder prospektet mindre redaktionelle ændringer.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


OMX nr 3 2015 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf
PFA Invest prospekt_25.02.2015.pdf