Publicēts: 2019-05-13 08:34:42 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums par juridiskās adreses maiņu

Rīga, Latvija, 2019-05-13 08:34 CEST -- Likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) informē, ka sākot ar 2019. gada 10. maiju Sabiedrības juridiskā adrese mainīta no Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010 uz Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, kas ir arī Sabiedrības faktiskā adrese.

Pārējie Sabiedrības rekvizīti, tai skaitā tālruņa numuri, paliek bez izmaiņām.  

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com