English Icelandic
Birt: 2021-10-20 19:19:30 CEST
Marel hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Marel 3F 2021: Áframhaldandi meðbyr í pöntunum, afhending til viðskiptavina tryggð með auknum tilkostnaði

Marel kynnir afkomu þriðja ársfjórðungs 2021 (allar upphæðir eru í evrum)

 • Sterkar mótteknar pantanir hafa leitt til stöndugrar og vel samsettrar pantanabókar. Góður ársfjórðungur í alifuglaiðnaði- og fiskiðnaði en lægri pantanir í kjötiðnaði.
 • Auking fjárfesting í markaðssókn, nýsköpun og innviðum til að mæta væntum tekjuvexti.
 • Marel hefur markvisst byggt upp öryggisbirgðir af varahlutum og íhlutum til framleiðslu. Sjóðstreymi frá rekstri var gott að teknu tilliti til aukinnar fjármagnsbindingar í birgðum.
 • Rík áhersla lögð á afhendingaröryggi, en áfram þrýstingur á framlegð sökum áskorana í framleiðslu og flutningum. Í ársfjórðungnum hækkaði Marel verð á vörum og þjónustu um 4-6% til að mæta auknum kostnaði.

Helstu atriði í afkomu þriðja ársfjórðungs 2021 (3F21):

 • Pantanir námu 360,6 milljónum evra (3F20: 282,5m).
 • Pantanabókin1 stóð í 527,8 milljónum evra (3F20: 434,3m).
 • Tekjur námu 331,9 milljónum evra (3F20: 287,2m).
 • EBIT2 nam 36,0 milljónum evra (3F20: 44,1m), sem var 10,8% af tekjum (3F20: 15,4%).
 • Hagnaður nam 23,2 milljónum evra (3F20: 29,4m).
 • Hagnaður á hlut (EPS) var 3,10 evru sent (3F20: 3,93 evru sent).
 • Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta nam 19,7 milljónum evra (3F20: 54,1m). Markviss uppbygging öryggisbirgða af íhlutum til framleiðslu og varahlutum í fjórðungnum nam 26,0 milljónum evra. Frjálst sjóðstreymi nam 0,1 milljónum evra(3F20: 36,6m).
 • Skuldahlutfall (nettó skuldir/EBITDA) var 0,9x í lok september (2F21: 0,8x, 3F20: 0,5x).

Helstu atriði í afkomu janúar - september 2021 (9M21)

 • Pantanir námu 1.101,3 milljónum evra (9M20: 914,4m).
 • Tekjur námu 993,4 milljónum evra (9M20: 894,5m).
 • EBIT2 nam 112,6 milljónum evra (9M20: 114,5m), sem var 11,3% af tekjum (9M20: 12,8%).
 • Hagnaður nam 67,7 milljónum evra (9M20: 73,5m).
 • Hagnaður á hlut (EPS) var 9,05 evru sent (9M20: 9,75 evru sent).
 • Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta nam 157,8 milljónum evra (9M20: 178,7m).
 • Frjálst sjóðstreymi nam 100,2 milljónum evra (9M20: 122,8m).

1 Að meðtalinni pantanabók Curio og PMJ, að fjárhæð 4,2 milljónir evra í 1F21. 2 Rekstrarniðurstaða aðlöguð fyrir afskrift á óefnislegum eignum sem tengjast yfirtökum (PPA). Frá og með fjórða ársfjórðungi 2020 er einnig aðlagað fyrir kostnaði tengdum yfirtökum.

Ítarlegri umfjöllun um rekstur og afkomu félagsins má finna í enskri útgáfu fréttatilkynningarinnar (íslenska útgáfan veitir aðeins yfirlit yfir helstu þætti uppgjörsins, horfur, fjárfestafund og fjárhagsdagatal).


Árni Oddur Þórðarson, forstjóri:

Heimsfaraldurinn hefur haft varanleg áhrif á virðiskeðju matvæla þar sem sjálfvirknivæðing, róbótatækni og rafrænar lausnir leiða framþróun sjálfbærrar matvælavinnslu. Skortur á vinnuafli, launaskrið og krafa um fjarlægðarmörk á vinnustöðum ýta undir auknar fjárfestingar. Með stöðugri nýsköpun hefur Marel undanfarið kynnt fjölda nýrra lausna sem styðja vel við aukna samkeppnishæfni viðskiptavina okkar. Í núverandi markaðsumhverfi skiptir lykilmáli að búa yfir snerpu og sveigjanleika til að svara ákalli neytenda um öruggar gæðavörur sem eru framleiddar á sjálfbæran hátt og henta fyrir mismunandi dreifileiðir í gegnum netverslun, veitingarekstur og hefðbundna stórmarkaði.

Á þremur síðustu ársfjórðungum hafa pantanir náð nýjum hæðum. Pantanir á þriðja ársfjórðungi námu 361 milljónum evra og samanlagðar pantanir fyrir fyrstu níu mánuði ársins jukust um 20% á milli ára. Sérstaklega áttu alifuglaiðnaður og laxaiðnaður góðu gengi að fagna í fjórðungnum þar sem viðskiptavinir eru að tryggja sér nýjar framleiðslulínur með framsæknum róbótum, skurðarlausnum og skynjaratækni auk margvíslegra hugbúnaðarlausna. Við höfum væntingar um góða áframhaldandi þróun í pöntunum, þar sem söluverk í vinnslu eru enn að vaxa þvert á iðnaði og landsvæði og við horfum því bjartsýn fram á veginn.

Við höfum siglt nokkuð stöðugt í gegnum heimsfaraldurinn en enn gætir áhrifa af áskorunum tengdum aðfangakeðju, auknum flutningskostnaði og verðbólgu í hrávörum. Til að mæta þessum áskorunum höfum við lagt áherslu á aukna vöruþróun, aukið markaðs- og sölustarf á lykilmörkum og lagt allt kapp á að tryggja afhendingu á vörum okkar og þjónustu á réttum tíma til viðskiptavina. Tekjur í fjórðungnum voru 332 milljónir evra með 11% rekstrarframlegð, sem er töluvert undir sögulegri afkomu og markmiðum okkar. Til að mæta auknum kostnaði hækkuðum við verð á vöru og þjónustu um 4-6% í fjórðungnum sem mun smám saman skila sér í auknum tekjum. Við höfum nýtt sterkan efnahag félagsins til að bæta enn í vöru- og íhlutabirgðir til að mæta áskorunum í aðfangakeðju og tryggja að matvælakeðjan haldist gangandi. Sjóðstreymi er firnasterkt það sem af er ári þrátt fyrir verulega aukningu á birgðum.

Í ljósi sterkrar pantanastöðu og hagstæðrar samsetningar eftir iðnuðum og vöruflokkum gerum við ráð fyrir hærri tekjum og rekstarframlegð á komandi fjórðungum. Við stöndum við markmið okkar um 16% EBIT fyrir árslok 2023.


Helstu tölur uppgjörsins

3Q21 3Q20 ∆ YoY As per financial statements 9M21 9M20 ∆ YoY
331.9 287.2 15.6% Revenues 993.4 894.5 11.1%
123.2 112.5 9.5% Gross profit 366.2 334.0 9.6%
37.1% 39.2%   Gross profit as a % of revenues 36.9% 37.3%  
36.0 44.1 -18.4% Adjusted result from operations (Adjusted EBIT) 112.6 114.5 -1.7%
10.8% 15.4%   EBIT1 as a % of revenues 11.3% 12.8%  
48.0 55.7 -13.8% EBITDA 145.1 150.2 -3.4%
14.5% 19.4%   EBITDA as a % of revenues 14.6% 16.8%  
(4.6) (2.7) 70.4% Non-IFRS adjustments (18.1) (7.9) 129.1%
31.4 41.4 -24.2% Result from operations (EBIT) 94.5 106.6 -11.4%
9.5% 14.4%   EBIT as a % of revenues 9.5% 11.9%  
23.2 29.4 -21.1% Net result 67.7 73.5 -7.9%
7.0% 10.2%   Net result as a % of revenues 6.8% 8.2%  
360.6 282.5 27.6% Orders Received 1,101.3 914.4 20.4%
527.8 434.3   Order Book2 527.8 434.3 21.5%
             
3Q21 3Q20   Cash flows 9M21 9M20  
19.7 54.1   Cash generated from operating activities, before interest & tax 157.8 178.7  
10.4 49.8   Net cash from (to) operating activities 132.6 147.2  
(12.7) (15.2)   Investing activities (65.1) (36.0)  
(18.2) (108.1)   Financing activities (85.2) (330.3)  
(20.5) (73.5)   Net cash flow (17.7) (219.1)  
             
        30/09 31/12  
      Financial position 2021 2020  
      Net Debt (Including Lease liabilities) 186.6 205.2  
      Operational working capital3 89.0 78.9  
             
      Key ratios 9M21 9M20  
      Current ratio 1.0 1.0  
      Quick ratio 0.6 0.6  
      Return on equity4 9.3% 10.5%  
      Leverage5 0.9 0.5  
      Number of outstanding shares (millions) 754.0 747.9  
      Market capitalization in EUR billion based on exchange rate at end of period 4.6 3.2  
      Basic earnings per share in EUR cents 9.05 9.75  


1 Operating income adjusted for PPA related costs, including depreciation and amortization, and as of Q4 2020, acquisition related costs. 2 Including acquired order book of Curio and PMJ of EUR 4.2m in 1Q21. 3 Trade receivables, inventories, net contract assets & contract liabilities, trade payables. 4 Net results (annualized) / average of total equity.   5 Net debt (Including lease liabilities) / LTM EBITDA.


Fjárfesting í áframhaldandi vexti

Til að þjóna þörfum viðskiptavina Marel enn betur til framtíðar og nýta vaxtartækifæri í breytilegum markaðsaðstæðum, er gert ráð fyrir að fjárfestingar í rekstrarfjármunum aukist um sem nemur 200 punkta hækkun næstu fjögur árin.

Marel er áreiðanlegur þjónustuaðili og aukin áhersla verður lögð á sjálfvirknivæðingu og stafrænar lausnir í allri umsýslu með varahluti til að tryggja skamman afhendingartíma og sveigjanleika gagnvart breytilegri samsetningu pantanabókar.

Marel sér jafnframt tækifæri í aukinni fjárfestingu í sölu og þjónustu til viðskiptavina á vaxtarmörkuðum, fjárfestingu í þróun stafrænna lausna, hagræðingu í framleiðslu og á stoðsviðum, sem og aukinni sjálfvirkni og stafrænni þróun í framleiðslu og þjónustuneti félagsins.


Marel býður á röð fjárfestadaga Marel 360°

Fjárfestadagur Marel verður með nýju sniði í ár, en markaðsaðilum er boðið á röð viðburða sem saman gefa 360° sýn á Marel. Dagskrá Marel 360° viðburðanna samanstendur af rafrænni heimsókn í höfuðstöðvar Marel á Íslandi og hlaðvarpsþáttum með viðtölum við lykilstarfsmenn auk fjögurra netviðburða sem snúa að fjórum lykilþáttum í stefnu Marel til framtíðar. Fjallað verður um Marel sem vaxtarfyrirtæki, einstakt sölu- og þjónustunet félagins um heim allan, nýjungar í hugbúnaðarlausnum og aukna áherslu á sjálfbærni í matvælaframleiðslu og rekstri félagsins.

Viðburðirnir munu hefjast kl. 14:00 og standa yfir í allt að 90 mínútur hver um sig. Fjölbreytt úrval fyrirlesara og pallborðsumræður verða í beinni útsendingu svo ekki gleyma að taka frá dagana:

 • 7. október: Rafræn heimsókn í Marel á Íslandi (upptaka aðgengileg á marel.com/ir)
 • 11. nóvember: Vöxtur (e. growth)
 • 18. nóvember: Alþjóðlegt sölu- og þjónustunet (e. global reach)
 • 2. desember: Stafrænt ferðalag (e. digitalization)
 • 9. desember: Sjálfbærni (e. sustainability)

Horfur

Markaðsaðstæður hafa verið krefjandi í ljósi umróts á heimsmörkuðum og yfirstandandi COVID-19 heimsfaraldurs. Marel býr að góðri dreifingu tekna á milli markaða og iðnaða í gegnum alþjóðlegt sölu- og þjónustunet sitt ásamt breiðu og framsæknu vöru- og þjónustuframboði. Sem stendur er ekki vitað hver fjárhagsleg áhrif COVID-19 munu verða á Marel.

Marel stendur við vaxtarmarkmið sín til meðallangs- og langs tíma.

Marel stefnir að um 40% framlegð (e. gross profit), 18% sölu-, markaðs- og stjórnunarkostnaði og 6% þróunarkostnaði, til meðallangs tíma.

Marel stefnir að 12% meðalvexti árlega yfir tímabilið 2017-2026 sem byggir á öflugri markaðssókn og nýsköpun, samstarfi við lykilaðila og yfirtökum á fyrirtækjum.

 • Marel gerir ráð fyrir að almennur markaðsvöxtur nemi 4-6% til lengri tíma. Með sterkri markaðssókn og nýsköpun stefnir Marel að innri vexti umfram almennan markaðsvöxt.
 • Gera má ráð fyrir að áframhaldandi traustur rekstur og sterkt sjóðstreymi geti stutt við 5-7% ytri meðalvöxt á ári.
 • Marel gerir ráð fyrir að hagnaður á hlut vaxi hraðar en tekjur.

Áætlaður vöxtur er háður hagsveiflum og þeim tækifærum sem eru í boði hverju sinni og því má gera ráð fyrir að hann verði ekki línulegur. Reikna má með breytilegri afkomu á milli ársfjórðunga vegna efnahagsþróunar, sveifla í pöntunum og tímasetningu stærri verkefna.


Afkomuefni

Ítarlegri umfjöllun um rekstrarafkomu má finna í enskri útgáfu fréttatilkynningar sem er í viðhengi. Sé misræmi á milli uppgjörstilkynninga félagsins á íslensku annars vegar og ensku hins vegar, skal enska útgáfan gilda þar sem tilkynningar eru þýddar af ensku yfir á íslensku.

Rafrænn afkomufundur með markaðsaðilum

Fimmtudaginn 21. október 2021 kl. 8:30 verður haldinn afkomufundur fyrir fjárfesta og markaðsaðila. Fundurinn verður eingöngu rafrænn en þar munu Árni Oddur Þórðarson forstjóri og Linda Jónsdóttir fjármálastjóri kynna afkomu félagsins og helstu atriði úr rekstri á þriðja ársfjórðungi.

Fundinum verður vefvarpað beint á www.marel.com/webcast og upptaka verður aðgengileg á www.marel.com/ir eftir fundinn.

Markaðsaðilar geta einnig hringt inn á fundinn:

 • IS: +354 800 7437 (PIN 58395655#)
 • NL: +31 107129162
 • UK: +44 33 3300 9267
 • US: +1 631 913 1422 (PIN 58395655#)


Fjárhagsdagatal

Marel mun birta árshluta- og ársuppgjör félagsins samkvæmt neðangreindu fjárhagsdagatali:

 • 4F 2021 – 2. febrúar 2022

Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaðar. Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.


Fjárfestatengsl

Nánari upplýsingar veita Fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið IR@marel.com og í síma 563 8001. 

Samskiptasvið

Fjölmiðlafyrirspurnir skulu sendar á samskiptasvið Marel í gegnum netfangið globalcommunications@marel.com og í síma 563 8200.

Um Marel

Marel (NASDAQ: MAREL; AEX: MAREL) er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja, heildarlausna, hugbúnaðar og þjónustu fyrir matvælavinnslu á kjúklingi, kjöti og fiski. Hjá Marel starfa nú um 7.000 manns í yfir 30 löndum, þar af um 720 á Íslandi. Marel velti 1.238 milljónum evra árið 2020, en árlega fjárfestir félagið um 6% af veltu í nýsköpun og vöruþróun sem styður við aukna hagkvæmni, öryggi og sjálfbærni í matvælavinnslu. Félagið var stofnað 1983, skráð í Kauphöll Íslands árið 1992, og tvíhliða skráð í Euronext kauphöllina í Amsterdam árið 2019.

Athygli fjárfesta er vakin á eftirfarandi:

Sumar staðhæfingar í þessari fréttatilkynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna við birtingu hennar. Í eðli sínu fela slíkar staðhæfingar því í sér óvissu. Við vekjum þess vegna athygli fjárfesta á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í þessari tilkynningu. Tilkynningin verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar.

Gögn um markaðshlutdeild

Yfirlýsingar um markaðshlutdeild, þar með taldar þær sem varða samkeppnisstöðu Marel, byggjast á utanaðkomandi heimildum og gögnum, svo sem gögnum frá rannsóknastofnunum, iðnaðar- og sölunefndum og hópum, ásamt mati stjórnenda Marel. Séu upplýsingar ekki tiltækar fyrir Marel kunna slíkar yfirlýsingar að vera byggðar á áætlunum og mati utanaðkomandi aðila og/eða stjórnenda. Markaðsstaða er byggð á sölutölum nema annað sé tekið fram.


ViðhengiMarel Q3 2021 Condensed Consolidated Interim Financial Statements.pdf
Marel Q3 2021 Condensed Consolidated Interim Financial Statements Excel.xlsx
Marel Q3 2021 Press Release.pdf