Avaldatud: 2018-04-11 13:54:30 CEST
LHV Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused

Täna Tallinnas Hiltoni hotelli konverentsisaalis „Ballroom“ (Fr. R. Kreutzwaldi 23) toimunud AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolekul kinnitati majandusaasta aruanne, otsustati maksta 2017. aasta eest dividende ja nimetati audiitor uueks perioodiks.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 142 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 18 261 414 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 70,87% kõigist aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 16. märtsil 2018 börsi infosüsteemis ning LHV kodulehel, teade ilmus sama kuupäeva päevalehe Postimees numbris.

AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2017. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitatud kujul.

2. 2017. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
2017. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum oli 14 500 tuhat eurot.
Üldkoosolek otsustas kanda reservkapitali 980 tuhat eurot. Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 16 eurosenti ühe aktsia kohta.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill 2018. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2018. aastal.

3. Ülevaade 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Grupi 2018. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest, mis on avaldatud:

4. Ülevaade ärikeskkonnast
Juhatus andis aktsionäridele ülevaate ärikeskkonnast ja avaldatud Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

5. Audiitori nimetamine 2018 - 2019. aasta majandusaastaks
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt nimetada 2018.–2019. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määras audiitori tasustamise korra vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 360 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 135 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.