Paskelbta: 2021-05-18 15:01:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ ketina pasirašyti garantijos sutartį su NASDAQ Clearing AB

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) informuoja, kad Bendrovės valdyba 2021 m. gegužės 18 d. pritarė Bendrovės sutarties sudarymui su NASDAQ Clearing AB dėl garantijos suteikimo už savo dukterinės UAB „Ignitis“ galimus įsipareigojimus NASDAQ Clearing AB. Garantijos suma siekia 110 mln. EUR.

Garantija teikiama atlygintinai, todėl Bendrovės valdyba pritarė ir garantijos paslaugos sutarties sudarymui tarp Bendrovės ir UAB „Ignitis“, kurios vertė – 110 mln. EUR, pasiliekant galimybę šią sumą papildomai padidinti 30 proc. abiem sutarties šalims atskirai susitarus. Pastaroji sutartis sudaroma rinkos sąlygomis ir dėl jos bus kreipiamasi į Audito komitetą, kurio išvada bus paskelbta Bendrovės interneto svetainėje (nuoroda).

Abu sandoriai atitinka „Ignitis grupės“ strategiją sprendimų klientams segmente ir taip užtikrina nenutrūkstamą UAB „Ignitis“ prekybą Nasdaq biržoje.

Tiek garantijos sutartis su NASDAQ Clearing AB, tiek garantijos paslaugos sutartis su UAB „Ignitis“ bus sudaromos tik gavus Stebėtojų tarybos pritarimą. Apie pastarosios sprendimus informuosime atskiru pranešimu.

Bendrovės vertinimu, sandoriai įmonės veiklai reikšmingos įtakos neturės.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076