Published: 2008-08-27 16:46:58 CEST
Kvika banki hf.
Reikningsskil
- 6 mánaða uppgjör 2008
Afkoma MP Fjárfestingarbanka hf. á fyrri helmingi ársins 2008

Helstu
niðurstöður úr rekstri og efnahag:

• Hagnaður á fyrstu sex mánuðum ársins
nam 1.525 m.kr. sem er 36,4% aukning
  samanborið við fyrstu sex mánuðina
árið 2007. 

• Hagnaður bankans fyrir skatta á fyrri helmingi ársins nam
1.540 m.kr. sem er
  16,5% aukning frá sama tíma í fyrra.
 
• Hreinar
vaxtatekjur eru 762 m.kr. á fyrstu sex mánuðunum samanborið við 159
  m.kr.
fyrstu sex mánuði árið 2007. 

• Vaxtatekjur jukust um 45,6% á fyrstu sex
mánuðum ársins samanborið við sama
  tíma í fyrra og námu alls 3.190 m.kr.


• Arðsemi eigin fjár (ROE) jafngildir 49,6% ávöxtun á ársgrundvelli fyrstu
sex
  mánuði ársins 2008. 

• Gengishagnaður af fjármálastarfsemi jókst um
8,3% á milli tímabila og er 679
  m.kr. 

• Hreinar rekstartekjur jukust
um 16,5% frá sama tíma í fyrra og námu 2.083
  m.kr. 

• Heildareignir
bankans jukust um 29,8% frá áramótum, voru 68.220 m.kr. í lok
  júní 2008,
samanborið við 52.549 m.kr. þann 31. desember 2007. 

• Laust fé bankans nam
10.742 m.kr. þann 30. júní 2008.

• Eigið fé var 7.502 m.kr. þann 30. júní
2008 sem nemur 21,3% aukningu frá 31.
  desember 2007. 

• 
Eiginfjárhlutfall (CAD) samstæðunnar var 29,6% í lok júní 2008 samanborið við

 28,1% í árslok 2007.
 
• Hagnaður á hlut var 1,43 á fyrstu 6 mánuðum
ársins samanborið við 1,04 fyrir
  sama tímabil á síðasta ári sem nemur 37,5%
hækkun.
 
• Fjöldi starfsmanna eru 50 þann 30. júní 2008 samanborið við 41
starfsmenn á
  sama tíma í fyrra. 

Frekari upplýsingar veitir Styrmir Þór
Bragason, forstjóri MP
Fjárfestingarbanka. Sími +354 540 3200. 

Afrit af
ársreikningi bankans má finna á heimasíðu bankans, www.mp.is.
 


frettatilkynning_arshlutauppgjor 2008.pdf
mp investment bank 30062008.pdf