Publicēts: 2021-03-15 19:21:24 CET
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS DelfinGroup ierosinātā lieta palīdz ieviest skaidrību nebanku finanšu sektorā

Rīga, 2021-03-15 19:21 CET -- 2021. gada 28. janvārī Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments (Senāts) pieņēma spriedumu SKA-68/2021 administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz AS DelfinGroup (iepriekš – SIA ExpressCredit) pieteikumu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2016. gada un 2017. gada lēmumu atcelšanu daļā (Spriedums).

Spriedumā izskatītie tiesību jautājumi ietvēra AS DelfinGroup komercdarbībā piemērotās komisijas maksas par patērētāju kreditēšanas līgumu pagarināšanu un prasījumu cedēšanu, kas izriet no patērētāju kreditēšanas līgumiem, savstarpējo aizdevumu platformā www.mintos.com vai citās tāda paša satura platformās, interpretāciju. Līdz ar to administratīvās lietas būtība bija tieši par tiesību jautājumu izpratni, nevis par PTAC nosacījumu nepildīšanu.

Jau kopš 2016. gada, kad tika pieņemti AS DelfinGroup apstrīdētie PTAC lēmumi uzņēmums ievēro gan PTAC lēmumos noteiktās norādes, gan spriedumā izteiktos secinājumus par tiesību normu interpretāciju. AS DelfinGroup vienmēr ir sadarbojusies ar PTAC un ir pildījusi PTAC norādes attiecībā uz patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu. Papildus AS DelfinGroup uzsver, ka tā respektē gan Senāta, gan PTAC viedokli un autoritāti attiecībā uz Spriedumā izspriestajiem tiesību jautājumiem.

Tādējādi, stājoties spēkā Spriedumam, AS DelfinGroup nav jāievieš korekcijas tās īstenotajā darbībā, jo tā jau pirms tiesvedības uzsākšanas ir nodrošinājusi savas darbības atbilstību 2016. gada un 2017. gada lēmumiem. No tā izriet, ka tiesvedības laikā patērētāju tiesības netika aizskartas, bet jautājuma būtība bija par teorētisku patērētāju aizskārumu, kas varētu rasties pamatojoties uz cesijām tām nonākot citu kreditoru pārziņā, un par to, vai kredīta kopējās izmaksas patērētājiem ietver arī kredīta pagarināšanas izmaksas.

Līdz ar to kā norāda AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “AS DelfinGroup patērētāju tiesību aizsardzība un godīga komercprakse pret katru sadarbības partneri ir tās darbības prioritāte un sabiedrība vienmēr ir pildījusi saņemtās norādes no uzraudzības iestādēm attiecībā uz korektu un atbildīgu komercprakses īstenošanu.”

Par DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts finanšu nozares uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmums nodrošina darbu 270 profesionāļiem 91 filiālē 38 Latvijas pilsētās. Koncerna 2020. gada aprēķinātie nodokļi ir 3,42 miljoni eiro. AS DelfinGroup ir LTRK dalībniece un ir saņēmusi VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. Koncerna pamatpakalpojumi ir mazlietotu preču tirdzniecība, lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. DelfinGroup obligācijas tiek tirgotas Nasdaq biržas Riga Baltijas First North obligāciju sarakstā.

         Papildu informācija:
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv