English Estonian
Avaldatud: 2022-01-03 11:20:39 CET
Harju Elekter
Finantskalender

Finantsaruannete avaldamine 2022. aastal

AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele head uut aastat ning teatab, et avaldab konsolideeritud majandustulemused 2022. aastal järgmiselt:

2021. a 4. kvartali vahearuanne 23.02.2022
2022. a 1. kvartali vahearuanne 27.04.2022
2022. a 2. kvartali vahearuanne 27.07.2022
2022. a 3. kvartali vahearuanne 26.10.2022

Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28.04.2022.

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka Harju Elektri koduleheküljel www.harjuelekter.com.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Koostas:
Marit Tack
Kommunikatsioonijuht
Tel +372 53408444
E-mail: marit.tack@harjuelekter.com