English Lithuanian
Paskelbta: 2021-01-20 08:43:59 CET
Snaige
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB SNAIGĖ valdybos pranešimo apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai

Valdybos pranešime esanti bendrovės akcijų kaina yra  vidutinė svertinė 6 paskutinių mėnesių kaina, kuri turi būti nurodyta remiantis Vertybinių popierių įstatymu (29 str. 1 d. 1p).  Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje kaina šiuo metu nėra aiški ir bus nustatyta ne bendrovės, bet akcininkų, kurie balsuos už atitinkamą sprendimą 2021 m. vasario 11 d. šaukiamame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pati bendrovė (jei Susirinkime būtų priimti reikiami sprendimai) savo akcijų oficialaus siūlymo metu neparduos ir nesupirks, taip pat nenustatys jų kainos, o viso proceso metu tik informuos visuomenę apie priimtus sprendimus teisės aktų numatyta tvarka. Bendrovės žiniomis, pagrindinis akcininkas neplanuoja skelbti privalomo akcijų išpirkimo, todėl smulkieji jos akcininkai turės teisę (bet ne pareigą) oficialaus siūlymo metu parduoti akcijas už siūlymo teikėjų siūlomą kainą. Bendrovės vadovybė šiame procese vienodai atstovauja visų jos akcininkų interesus.

Susijusioms Bendrovės įmonėms suteikta paskola Bendrovės vadovybės pastangomis buvo perkelta iš nemokiomis tapusių bendrovių galinčioms ją grąžinti bendrovėms bei asmenis. Per pastaruosius trejus metus ši paskola buvo grąžinama dalimis. Ateityje, Bendrovės vadovybės žiniomis, paskolos grąžinimas numatomas tęsti. Visa informacija susijusi su Bendrovės finansine veikla yra skelbiama viešai, o jos veikla reglamentuota bei prižiūrima Lietuvos Banko.

Galimas Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius neturi ir neturės jokios įtakos nei Bendrovės veiklai, nei veiklos rezultatams, nei jos vertei.  Bendrovė neketina keisti savo teisinio statuso, ir toliau viešins informaciją apie savo veiklą žiniasklaidoje bei savo svetainėje.

         Generalinis direktorius
         Mindaugas Sologubas
         Tel. +370 315 56206