Julkaistu: 2007-08-17 09:00:50 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Citycon hakee vuoden 2004 B-optio-oikeuksien listaamista Helsingin Pörssiin
CITYCON OYJ Pörssi-ilmoitus 17.8.2007 klo 10.00

Citycon Oyj hakee yhtiön
vuoden 2004 optio-ohjelmaan liittyvien
B-optio-oikeuksien ottamista
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssissä 3.9.2007 alkaen.

2004
B-optio-oikeuksia on yhteensä 1 300 000 kappaletta, joista
henkilöstölle on
myönnetty 1 090 000 optio-oikeutta. Loput 210 000
optio-oikeutta ovat Cityconin
tytäryhtiön Veniamo-Invest Oy:n
hallussa. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen
haltijan merkitsemään
1,0611 Citycon Oyj:n osaketta. Yhteensä henkilöstön
hallussa olevilla
B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 1 156 599
osaketta.
B-optio-oikeuksien tämänhetkinen osakekohtainen merkintähinta
on
2,6066 euroa. Merkintähinnasta vähennetään puolet vuosittain
jaettavasta
osakekohtaisesta osingosta.

Osakkeiden merkintäaika B-optio-oikeuksilla alkaa
1.9.2007 ja päättyy
31.3.2010. Vuoden 2004 optio-ohjelman ehdot, joita on
muutettu
varsinaisen yhtiökokouksen 2007 tekemällä päätöksellä,
ovat
kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Vuoden 2004 optio-ohjelmaan
liittyvät A-optio-oikeudet ovat olleet
kaupankäynnin kohteena Helsingin
Pörssissä 1.9.2006 alkaen. Ohjeet
osakemerkintöjen tekemiseksi sekä 2004 A-
että 2004
B-optio-oikeuksilla löytyvät yhtiön kotisivuilta
www.citycon.fi.

Helsinki 17.8.2007

CITYCON OYJ
Petri
Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora,
puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin
Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

LIITE: Citycon Oyj:n vuoden
2004 optio-oikeuksien ehdot 


Citycon Oyjn vuoden 2004 optio-oikeuksien ehdot