Paskelbta: 2016-08-10 15:14:18 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. liepos mėnesį

2016 m. liepos mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8,2 mln. EUR arba 2% mažesni negu 2015 m. liepos mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - liepos mėn. buvo 45,8 mln. EUR arba 4% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102