Paskelbta: 2021-05-28 08:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Douglas Lubbe perrinktas „Telia Lietuva“ valdybos pirmininku, paskirti komitetų nariai

2021 m. balandžio 27 d. eiliniame visuotiniame Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) akcininkų susirinkime naujai dvejų metų kadencijai išrinkta valdyba 2021 m. gegužės 27 d. įvykusiame posėdyje valdybos pirmininku perrinko Douglas Lubbe.

Douglas Lubbe (g. 1972 m.) į Bendrovės valdybą „Telia Company AB“ siūlymu išrinktas 2020 m. lapkričio 23 d. ir perrinktas 2021 m. balandžio 27 dieną. Nuo 2020 m. lapkričio 24 d. jis ėjo „Telia Lietuva“ valdybos pirmininko ir Atlygio komiteto nario pareigas. Douglas Lubbe yra „Telia Company AB“ įmonių grupei priklausančios bendrovės „Telia Sverige AB“ (Švedija) finansų vadovas. Taip pat jis yra „TeliaSonera Mobile Networks AB“ (Švedija), „Sonera Holding BV“ (Nyderlandai) ir „TeliaSonera UTA Holdings BV“ (Nyderlandai) valdybų narys. Douglas Lubbe „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Valdyba taip pat suformavo „Telia Lietuva“ Audito ir Atlygio komitetus.

Į Audito komitetą dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, perrinkti Agneta Wallmark ir Mindaugas Glodas (nepriklausomas valdybos narys) bei išrinkta naujoji nepriklausoma „Telia Lietuva“ valdybos narė Dovilė Grigienė. Audito komiteto pirmininke perrinkta Agneta Wallmark.

Agneta Wallmark (g. 1960 m.) „Telia Lietuva“ valdybos narės ir Audito komiteto pirmininkės pareigas eina nuo 2018 metų. Ji yra „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė–Įmonių grupės iždo vadovė bei „Telia Insurance AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) ir „Telia Towers AB“ (Švedija) valdybų narė, „Skandia“ gyvybės draudimo bendrovės (Švedija) Skyrimo komiteto pirmininkė. Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Į Atlygio komitetą dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, perrinkti Douglas Lubbe, Claes Nycander ir nepriklausomas valdybos narys Mindaugas Glodas. Atlygio komiteto pirmininku perrinktas Claes Nycander.

Claes Nycander (g. 1963 m.) „Telia Lietuva“ valdyboje ir Atlygio komitete dirba nuo 2014 metų. 2020 m. lapkričio 24 d. jis buvo išrinktas Atlygio komiteto pirmininku. Claes Nycander yra „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas–Bendrų produktų ir paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas. Be to, jis yra „TT-Netværket P/S“ (Danija), „Telia Towers AB“ (Švedija), „Telia Company Danmark A/S“ (Danija), „Telia Mobile Holding AB“ (Švedija) ir „Telia Nättjänster Norden AB“ (Švedija) valdybų pirmininkas; „Systecon AB“ (Švedija), „Systecon Group AB“ (Švedija), „Systecon Software AB“ (Švedija), „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) ir Svenska UMTS-licens AB“ (Švedija) valdybų narys, „Latvijas Mobilais Telefons (LMT) SIA“ (Latvija) ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybų narys. Claes Nycander Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt.