Publicēts: 2013-11-13 12:47:21 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

13.novembra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 13.novembrī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2014.gada 14.novembrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 10 milj. latu apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 24,0 milj. latu un pārsniedza piedāvājumu 2,4 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,450% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,386%.

Ceturtdien, 14.novembrī, notiks fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 2 milj. latu pēc nominālvērtības.

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase