Paskelbta: 2021-10-21 07:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2021 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. rugsėjo 30 dieną.

2021 m. trečiasis ketvirtis:
- Bendrosios pajamos sudarė 106,2 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 100,2 mln. eurų, padidėjo 6 procentais.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, palyginti su 2020 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 35,5 mln. eurų, buvo 7,1 proc. didesnė ir siekė 38 mln. eurų.
- EBITDA, palyginti su EBITDA prieš metus – 35 mln. eurų, buvo 7,8 proc. didesnė ir siekė 37,7 mln. eurų.
- Ketvirčio pelnas buvo 16,1 mln. eurų ir, palyginti su 15,1 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 6,3 procento.

2021 m. devyni mėnesiai:
- Bendros pajamos sudarė 307,5 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. devynių mėnesių pajamomis – 289,5 mln. eurų, padidėjo 6,2 procento.
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2020 m. devynių mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 101,8 mln. eurų, padidėjo 4,1 proc. ir siekė 106 mln. eurų.
- EBITDA, palyginti su EBITDA prieš metus – 100,9 mln. eurų, padidėjo 5,5 proc. ir siekė 106,5 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 41,5 mln. eurų ir, palyginti su 39 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 6,3 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 62,8 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. devynių mėnesių laisvaisiais pinigų srautais – 63,9 mln. eurų, sumažėjo 1,8 procento.

Vadovybės komentaras:
2021 m. trečiasis ketvirtis buvo geras tiek kalbant apie pajamas, tiek apie pelningumą, nepaisant didėjančio spaudimo iš darbo ir energijos išteklių rinkų. Antrasis Covid-19 nulemtas karantinas Lietuvoje oficialiai baigėsi 2021 m. liepos 1 dieną. Bendrovės darbuotojai gali derinti darbą biuruose su nuotoliniu darbu iš namų ar iš kitos vietos. Sumažinti kelionių tarp šalių ribojimai atgaivino pajamų iš tarptinklinio ryšio srautą. Tačiau toliau nemažėja kompiuterinės debesijos ir nuotolinio darbo sprendimų bei įvairios įrangos tinkamos darbui namuose paklausa.

Per ketvirtį mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius toliau didėjo – pritraukėme 40 tūkst. naujų abonentų, tačiau plačiajuosčio interneto ir mokamos TV paslaugų rinkos pradeda prisisotinti. Trečiąjį ketvirtį naujų plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius buvo 2 tūkst., o išmaniosios TV abonentų – nepakito. Nepaisant to, per dvylika paskutinių mėnesių:
- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 4,7 proc. – iki 1 449 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 2,4 proc. – iki 302 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 1,2 proc. – iki 254 tūkstančių.

Pajamų augimą užtikrino didesnės vidutinės vienam abonentui tenkančios pajamos (ARPU) pagrindinėse mūsų veiklose – mobiliojo ryšio, plačiajuosčio interneto ir TV; įgyvendinti verslo klientų IT projektai, o taip pat geresnis įrangos ir naujausių išmaniųjų telefonų pardavimas. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, per 2021 m. devynis mėnesius:
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 26 proc.,
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 12,6 proc.,
- pajamos iš plačiajuosčio interneto padidėjo 11,6 proc.,
- pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 9,9 procento.

2021 m. trečiąjį ketvirtį Bendrovės mobiliojo ryšio tinko modernizavimas strateginio partnerio „Ericsson“ įranga įgavo pagreitį. Jau daugiau kaip 250 bazinių stočių atnaujinta su 2G, 3G, 4G ir 5G ryšį palaikančia „Ericsson“ įranga. Tai yra stiprus pagrindas 5G tinklo plėtrai, nes būsime pasiruošę įjungti komercinį 5G ryšį vos gavę reikiamus dažnius.

„Telia Lietuva“ kartu su kitais pagrindiniais Lietuvos telekomunikacijų operatoriais ir valstybės institucijomis pasirašė memorandumą. Visos šalys susitarė bendradarbiauti siekiant, kad 5G ryšys Vilniuje pradėtų veikti 2022 m., penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – 2023 m., o 2025 m. – visuose miestuose, tarptautiniuose transporto koridoriuose taip pat valstybinės svarbos keliuose, geležinkeliuose ir uostuose. Taip pat numatytas tikslas – užtikrinti 100 Mb/s interneto spartą bent 95 proc. Lietuvos šeimos ūkių ir palei pagrindinius transporto koridorius.

Bendrovės klientai jau nuo 2020 m. pabaigos galėjo bandyti nekomercinį 5G ryšį trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šiuo metu vidutinė duomenų atsisiuntimo sparta „Telia Lietuva“ mobiliojo ryšio tinkle siekia 90,9 Mb/s.

2021 m. sausį–rugsėjį Bendrovės investicijos į mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimą sudarė 18,8 mln. eurų, t. y. 2,5 karto daugiau nei prieš metus. Bendros ilgalaikės investicijos, tarp kurių ir investicijos į verslo transformacijos programą, palyginti su 2020 m. devynių mėnesių investicijomis – 37,3 mln. eurų, buvo 39,4 proc. didesnės ir siekė 52 mln. eurų.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. rugsėjo 30 dieną.
- Telia Lietuva, AB 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt


PriedaiTelia_Lietuva_2021_9_menesiu_finansu_ataskaitos.pdf
Telia_Lietuva_2021_9_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf