Published: 2020-06-19 12:12:38 CEST
Pillar Capital, AS
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Rīga, Latvija, 2020-06-19 12:12 CEST -- Papildu informācija pievienotajos dokumentos. 

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         New Hanza Capital, AS


Pazinojums par 29.04.2020 darijumu_NOVUM_LV.pdf
Pazinojums par 27.04.2020 darijumu_2_ASG_LV.pdf
Pazinojums par 27.04.2020 darijumu_3_ASG_LV.pdf
Pazinojums par 28.04.2020 darijumu_CHC_LV.pdf
Pazinojums par 27.04.2020 darijumu_1_ASG_LV.pdf