English Latvian
Publicēts: 2013-04-12 15:48:13 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2013.gada 29.aprīlī:

Olaine, 2013.gada 12. aprīlī, 2013-04-12 15:48 CEST --

 

 

1. Valdes ziņojums par 2012. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2012. gada darbības rezultātiem.

 

 2. Padomes ziņojums par 2012. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2012. gada darbības rezultātiem.

 

3. Revīzijas komitejas paziņojums.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 

4. Revidētā 2012. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2012. gada revidēto finanšu pārskatu.

 

5. Revidētā konsolidētā 2012. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt 2012. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

 

6. 2012. gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekts:

Novirzīt AS “Olainfarm” 2012.gada peļņas daļu 1 507 103,35 latu (2 144 414,87 eiro) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem, (akciju ISIN kods LV0000100501) dividendēs izmaksājot 10,7 santīmus par vienu akciju, bet peļņas daļu 8 500 654,65 latu (12 095 341,87 eiro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

Noteikt 2013. gada 17.jūniju par aprēķina datumu un 2013.gada 21.jūniju par dividenžu izmaksas datumu.

 

7. Valdes ziņojums par 2013. gada budžetu un darbības plānu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2013. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2013. gadā sasniegs 50 miljonus latu (71 miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” konsolidētais apgrozījums 2013. gadā sasniegs 59 miljonus latu (84 miljonus eiro); AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 11 miljonus latu (15,6 miljonus eiro), bet konsolidētā peļņa sastādīs 11,5 miljonus latu (16,4 miljonus eiro).

 

8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2013. gadam.

Lēmumu projekti:

8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2013. gadam.

8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu saskaņā ar apstiprināto budžetu.

 

9. Revīzijas komitejas ievēlēšana.

Lēmumu projekti:     

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Žannu Karasevu.

9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekles ikmēneša atalgojumu LVL 2 250 apmērā.

 

10. Padomes velēšanās. 

 Lēmumu projekti:     

10.1.  Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi, sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 30.aprīlī:

Vārds, uzvārds:

1. Valentīna Andrējeva;

2. Jeļena Dudko;

3. Volodimirs Krivozubovs;

4. Gunta Veismane;

5. Aleksandrs Raicis.

 

10.2.  Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu _____________ apmērā.

 

Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem tiks izlemta saskaņā ar akcionāru priekšlikumiem.

 

AS „OlainFarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

         Papildu informācija:
         Salvis Lapiņš
         AS „OlainFarm“ valdes loceklis
         mob. tālr. +37126448873
         e-pasts: slapinsh@OlainFarm.lv