Offentliggjort: 2020-11-04 13:47:37 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Selskabsmeddelelse nr. 102, 2020 - Auktion over obligationer (SDRO) i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.a

I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr. 1. januar 2021 gennemføres en elektronisk auktion 25. november 2020.

Nordea Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank.

 

Obligationer         ISIN: DK0002048974
                            Navn: NDAEURIBOR3 OA24RF
        
Auktionen            Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked. Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
    
Obligationernes kupon pr. 1. januar 2021 fremkommer således: 3 måneders EURIBOR, der fastsættes den 22. december 2020 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

Investor gøres opmærksom på, at det ved auktionen fastsatte rentetillæg er gældende i hele obligationens løbetid.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke få nogen tildeling.
 

Auktionsdato        Auktionen foregår onsdag den 25. november 2020.  

Rating                  Obligationens rating er AAA hos Standard & Poor’s

LCR kategori        None

Beløb                   EUR 90 mio. Beløbet vil blive opskrevet i VP fredag den 20. november 2020
 
Kurs                     Obligationerne sælges til kurs 100,20    

Øvrige vilkår         Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det udbudte beløb på auktionen. Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
    
Bud/afregning       Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 11.45. Der vil ske tildeling af accepterede bud senest kl. 11.55.    
 Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.

Valør                     Salget afregnes med valør den 4. januar 2021.

Deltagere             Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
  Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Emil Ousager på telefon 33 33 18 63 og Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93.

 

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
 

auktion-1-januar-2021-euribor3.pdf